PI Planning

Het organiseren van een Big Room/PI kwartaalplanning voor 8-12 teams.

PI Planning

Agile Toolkit

Agile PMO

Agile Training

PI Planning

Agile Transitie

Agile Portfolio Management

Wij begeleiden u in de voorbereiding van en tijdens het PI Planning event

Agile Consultants van WIN zullen u ondersteunen met het event en de concrete planning door de teams. Ze zullen samen met u de gehele voorbereiding doen. Het MT wordt begeleid in het concretiseren van de doelen voor uw bedrijf, het smart maken en het vertalen naar wat écht nodig is om waarde te leveren voor uw klant en/of gebruiker. Deze kennis en prioritering zal met de teams worden gedeeld om te gaan plannen tijdens de PI-event.

Wat is een Big Room/PI Planning event?

Het event is een periodieke bijeenkomst van 2 dagen dat 1 keer per kwartaal (een program increment) plaatsvindt. Tijdens dit event ontmoeten management, de agile / project teams en stakeholders elkaar fysiek en gaan sámen aan de slag op basis van een strakke agenda.

Agile-transformatie: advies, implementatie, training, begeleiding en support
PI Planning bord

Vibe en Commitment

Het lijkt een grote investering; dat is het niet, want het vervangt alle team planning meetings. Er ontstaat bovendien een grote vibe. Teams leren elkaars werk kennen en begrijpen elkaar daarom beter. Ook is management toenaderbaar en zien ze in wat een realistische planning is. Management is in staat ter plekke de planning nog aan te passen, in plaats van deel te nemen in ad hoc stuurgroepen en wachten op reactie via de projectmanager. Hierdoor wordt veel tijd bespaard en gaat iedereen enthousiast van start met een gezamenlijke planning.

Hoe ziet zo'n dag eruit?

Het management deelt haar visie bij de start van de (eerste) dag en de teams krijgen inzicht in de prioritering èn in wat geleverd moet worden. De scrumteams gaan met de prioritering en de inhoud tijdens het PI Event concreet plannen voor de komende sprints (meestal 6 sprints per kwartaal die ieder 2 weken duren). Tijdens het plannen worden dilemma’s helder en kunnen direct hulpvragen aan MT en stakeholders worden gesteld en naar oplossingen worden gezocht. Dit resulteert in een reële planning voor het komend kwartaal waar iedereen van op de hoogte is en achter staat en de afhankelijkheden zijn benoemd.

Hoe WIN een PI Planning event BEGELEIDT

Het MT zal door WIN vooraf zijn ondersteund in het vertalen van de doelen naar werk wat door de teams gepland kan worden. WIN werkt hierin samen met uw portfolio / PMO organisatie, Product Owners en Projectmanagers. 

WIN zorgt ervoor dat de teams exact weten wat er van hen wordt gevraagd. Op basis hiervan kan concreet een planning worden gemaakt waarin de afhankelijkheden inzichtelijk zijn en er afstemming heeft plaatsgevonden over deze risico’s.

Begeleiden en bijsturen waar nodig

Uw WIN Consultant zal dit gehele proces begeleiden om tussentijds telkenmale efficiënt bij te kunnen stellen indien nodig als er in de prioritering van MT iets wijzigt. Aan het einde van het evenement zorgt WIN ervoor dat uw een duidelijke rapportage ontvangt denk aan een duidelijke planning en overzicht van afspraken. 

Indien gewenst kunnen we ook de ceremonies inrichten zoals een wekelijkse synchronisatie meeting waarin Product Owners en Scrummasters kunnen overleggen om de planning te realiseren zoals afgesproken tijdens de PI Planning.

REFERENTIES

Wij hebben PI Planningen georganiseerd voor onder andere:

BLOG

Hoe bevorder je de samenwerking over Agile teams heen?

Een PI Planning is een uitstekende manier, om de samenwerking tussen Agile teams en stakeholders te versterken. Hoe gaat zo’n planning in zijn werk? Dat legt onze collega Henry Suiker uit in dit blog.

Benieuwd hoe we uw organisatie kunnen helpen bij het organiseren van een PI Planning?


Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...