Referenties projectbeheersing

Context

Voor Schiphol Group uitvoeren van configuratie, issue- en changemanagement bij de herinrichting van vier pieren.

Uitdaging

De scope van het project helder en beheersbaar maken.

Resultaat

Actuele en beschikbare projectdossiers waardoor het overzicht blijft en de scope helder is. Dit helpt het project beheersbaar te houden.

Context

Programmabeheersing binnen een omvangrijk interbestuurlijk programma met Rijkswaterstaat als coƶrdinerend opdrachtnemer.

Uitdaging

Stuur houden op de kosten van een programmaorganisatie met verschillende ontwikkelpartners en verantwoordingslijnen in een omslag naar Agile programmamanagement.

Resultaat

Een gedragen raming en overzicht op verschillende abstractieniveaus als input voor rapportages en beslisnotities. Inzicht in onzekerheden en stuurinformatie.

Context

Project behelst uitrol van slimme meters in heel Nederland.

Uitdaging

Inrichten van diverse projectprocessen zoals; quality assurance, riskmanagement en documentmanagement.

Resultaat

Een betere controle en voorspelbaarheid binnen de uitvoering van ons project.

Context

Groot infrastructureel project met behoefte aan betere communicatie naar stakeholders.

Uitdaging

De scope van het project de Groene Loper voor A2 Maastricht van het consortium Avenue2, is de oplevering van een groot aantal producten/ontwerpdocumenten.

Resultaat

De communicatie naar stakeholders wordt op een adequate wijze opgepakt.

Context

Binnen Waterschap Hollandse Delta dijkversterkingsprojecten beheersen op voortgang, financiĆ«n, risicoā€™s en issues.

Uitdaging

Integraliteit binnen het project bewaken. De verschillende belangen, risicoā€™s en knelpunten expliciet maken t.b.v. besluitvorming.

Resultaat

Grip houden op een complexe projectomgeving in het belang van de dijkversterkingsprojecten.

Context

Het adviseren van een bekend museum in het voortraject van een grote verbouwing.

Uitdaging

Bepalen wat er nodig is voor efficiƫnte besturing van het project door de directie. Het verduidelijken van hun rol als opdrachtgever.

Resultaat

CreĆ«ren van inzicht in voortgang, risicoā€™s en helderheid in de governance structuur.

Context

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport het inrichten van het projectmanagement office binnen de kaders van Schiphol Group.

Uitdaging

Het PMO zo lean mogelijk inrichten overeenkomstig de richtlijnen van het moederbedrijf en tegelijk bruikbaar voor de opdrachtgever in Lelystad.

Resultaat

Goede afstemming heeft duidelijkheid gecreƫerd bij de stakeholders. WIN heeft de vraag naar een op maat gemaakte PMO organisatie beantwoord en het management aanmerkelijk ontlast.

Ondersteuning nodig in jouw projectorganisatie?


Referenties

Schiphol

Actuele en beschikbare projectdossiers zijn door WIN ontwikkeld, overzicht en heldere scope.

Rijkswaterstaat

Programmabeheersing binnen een omvangrijk interbestuurlijk programma met Rijkswaterstaat als coƶrdinerend opdrachtnemer.