Referenties PMO

Context

Strategisch programma binnen NS Reizigers dat zorgt voor een nieuwe klantbeleving.

Uitdaging

Communicatie en efficiency binnen programma niet optimaal.

Resultaat

Structuur gebracht, overall planning, rapportages ingericht, documentatie proces met als resultaat efficiƫntere samenwerking.

Context

Projecten maatschappelijk verantwoord ondernemen en van-voor coƶperatie bij Dela.

Uitdaging

Overbezette programma manager en verschillende manieren van werken in de projecten.

Resultaat

Gestandaardiseerde manier van werken waarmee programmamanagement ontlast is en er meer grip is op de voortgang.

Context

Inzicht geven in de voortgang en financiĆ«n van diverse programmaā€™s in een dynamische omgeving.

Uitdaging

Uitdaging om diepgaand financieel inzicht op projectniveau te kunnen geven en snel ingewerkt te zijn.

Resultaat

De PMOā€™er van WIN was steeds daar in te zetten waar behoefte was en snel ingewerkt. Beheerste de project financiĆ«n en heeft verbetervoorstellen gedaan.

Context

Inzicht geven in de voortgang en financiĆ«n van diverse programmaā€™s in een dynamische omgeving.

Uitdaging

Invulling geven aan de vraag om meer inzicht te verkrijgen in het Projecten Portfolio.

Resultaat

Naast het inzicht op operationeel niveau is er middels benefit management en benefits tracking ook een betere aansluiting met de strategie gerealiseerd.

Context

Nedtrain wil haar PMO medewerkers krachtiger positioneren in de organisatie.

Uitdaging

Middels een workshop inzicht in eigen invloed op positioneren.

Resultaat

Medewerkers staan meer in hun kracht en hebben concrete handvaten om zichzelf beter te positioneren.

Context

Wehkamp wil meer volwassenheid in de projectorganisatie.

Uitdaging

Inrichten van een PMO functie met een hands-on karakter.

Resultaat

Een goed ingericht PMO dat onze ICT organisatie ontlast.

Context

CSi wil projectmanagement naar een hoger niveau brengen middels de inzet van PMO.

Uitdaging

Projectvolwassenheid brengen in de organisatie.

Resultaat

PSO ingericht, medewerkers opgeleid, PM is in staat zich te focussen op managementtaken.

Context

Synthon heeft gebrek aan overzicht en inzicht in 80 projecten.

Uitdaging

Over 5 landen verdeeld, 80 projecten, data op verschillende plekken.

Resultaat

Portfolio dashboard, financiƫle rapportage en resourcemanagement ingericht.

Context

Mitros bevindt zich in grote veranderingen gepaard met grote programmaā€™s.

Uitdaging

Om de programmaā€™s succesvol uit te kunnen voeren is bemensing van het projectbureau nodig.

Resultaat

ā€œDe samenwerking levert een WIN-WIN situatie op in flexibiliteit en kundeā€.

Context

Nucletron streeft naar soepeler verloop van hun projecten.

Uitdaging

Introductie van een nieuwe aanpak voor project portfolio.

Resultaat

Perfecte basis gelegd voor succesvolle projecten.

Context

Al >5 jaar succesvolle samenwerking.

Uitdaging

Om te komen tot een succesvolle samenwerking heeft WIN geĆÆnvesteerd in het Ć©cht begrijpen van wat voor Leaseplan Corp belangrijk is.

Resultaat

PMO partner voor flexibele schil op van Project tot Portfolio.

Context

Ondersteunen van Evides bij een groot complex ICT programma.

Uitdaging

Het geven van inzicht, het faciliteren van teamleden, complex agendabeheer rondom scrumteams.

Resultaat

Het ontzorgen van de programma organisatie zodat er voortgang geboekt kan worden.

Context

Bij Alliander inrichten van het portfoliomanagement proces ten behoeve van strategische doelstelling ā€œdatagedreven netbeheer.ā€

Uitdaging

Verschillende projecten die geen coherent geheel vormden. Integrale sturing op het portfolio was daardoor niet mogelijk.

Resultaat

Integrale project- en portfolio rapportage ingericht om besluitvorming mogelijk te maken. Governance structuur ingericht t.b.v. de besluitvorming over het hele portfolioproces.

Ondersteuning nodig in jouw projectorganisatie?


Referenties

NS

WIN geeft ons structuur gebracht, rapportages ingericht en onze processen gedocumenteerd, met als resultaat efficiƫntere samenwerking.