Grip krijgen en grip houden

Grip op projecten krijgen en houden, dat maakt een projectorganisatie kansrijker. Wij zorgen voor échte, blijvende grip. Dat is de basis, daar sturen we op.

Organisaties bewust maken van hun uitdagingen, krachten en kansen is de eerste stap naar maximale grip. Want een verandering in werkwijze kan alleen plaatsvinden, als er bewustwording is van de noodzaak om te veranderen.

ULTIMATE PROJECT CONTROL

Projectorganisaties helpen veranderen en groeien is stap twee. Wij begeleiden de projectorganisatie naar verdere professionalisering. WIN kan op verschillende manieren ondersteunen: van consulting, coaching, begeleiding en implementatie, tot opleidingen, maatwerk trainingen, werving & selectie en detachering. Dit doen we op alle niveaus en binnen verschillende vakgebieden: van PMO, Portfolio tot Projectbeheersing en Agile PMO.

Projectorganisaties draaien op én om mensen. WIN zorgt dan ook voor de beste professionals op de juiste plek. En we gaan nog een stap verder: wij leren de mensen binnen de organisatie, om zelfstandig grip op complexe projecten te krijgen én te houden.

BEWUSTWORDING CREËREN

WIN maakt uw organisatie bewust van de kansen en valkuilen van projecten en de aansturing ervan. Het creëren van bewustwording en draagvlak binnen de héle projectorganisatie is ons streven.

ORGANISATIES HELPEN VERANDEREN

We implementeren nieuwe werkwijzen, slimme tools en methodieken binnen uw projectorganisatie. Dit vraagt om passend maatwerk, waarbij ons werkgebied strekt van Agile tot Prince II en alles wat daar tussen zit. Het doel is kraakhelder: bestaande processen beter inrichten en optimaliseren. Wij schakelen de beste professionals in, zetten de juiste mensen op de juiste plek en voeren structurele veranderingen door op project-, programma- én portfolio-niveau.

GRIP KRIJGEN ÉN HOUDEN

We blijven onze kennis en kunde vanaf de zijlijn delen, totdat uw projectorganisatie échte, blijvende grip op projecten heeft. Want alleen dan worden projectdoelen ook daadwerkelijk bereikt. Dat leidt tot productievere, efficiëntere en blijere medewerkers.

De veranderingen die we gezamenlijk doorvoeren, zorgen ervoor dat uw organisatie meer weerbaar, wendbaar en toekomstbestendig wordt. En blijft.

Maak kennis met WIN!


Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...