De toegevoegde waarde van een WIN PMO professional

Wat is de meerwaarde van een WIN PMO professional? Om hier antwoord op te kunnen geven moest ik inzicht krijgen in het soort opdrachten waar WIN PMO professionals worden ingezet, wat hun ervaring is en wat de professional heeft kunnen bijdragen. Samen met Tatiana Constandse heb ik David, PMO professional bij WIN, geïnterviewd. Hierbij bespraken we zijn opdracht , maar ook de werkzaamheden waar hij zelf de meeste voldoening uit haalt.

De toegevoegde waarde van een WIN PMO professional

De toegevoegde waarde van een WIN PMO Professional

David Kooiman

De opdracht

Op opdracht bij een farmaceutisch bedrijf was de vraag aan David om te adviseren over het professionaliseren van programmamanagement en het zorgen voor een blijvende voortgang ten behoeve van de doelstelling (livegang productieplant). Het programma had prioriteit en de benodigde budgetten waren aanwezig maar toch stagneerde de voortgang. Dit kwam door het ontbreken van:

De uitdaging

De uitdaging binnen het programma zat met name in de onderlinge afstemming tussen de stakeholders, het wegnemen van weerstand en samenwerken om resultaat te behalen. Zo was er een afstemmingsuitdaging met de safety en compliancy-afdelingen. In deze productieplant heeft het bedrijf te maken met strenge wet- en regelgeving. Om een goede afstemming en daarmee voortgang en resultaat te bereiken, heeft David een hernieuwde governance1 en communicatiestructuur2 opgezet.

Ook is er op zijn initiatief een OBEYA-ruimte3 ingericht waar de actieplannen per afdeling op basis van projecten en multi-projecten werden besproken en opgevolgd. Bij het bespreken van de actieplannen had David een faciliterende rol en stelde concrete vragen om zo de situatie helder te krijgen, hierbij kun je denken aan vragen als:

Het resultaat

Met deze aanpak verbeterde niet alleen de communicatie: mensen werden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en het nakomen van afspraken. Medewerkers gaven door dit medium4 ook zelf aan wanneer ze er niet uit kwamen en/of hulp nodig hadden.

Daar waar David hiaten herkende droeg hij proactief verbetervoorstellen aan, bijvoorbeeld het inrichten van het Change Management proces. Binnen het bedrijf was er behoefte aan het opzetten van een goed lopend en logisch proces, waarbij ook de besluitvorming aandacht nodig had. Dat betekende dat voor de vastlegging van het proces de volgende stappen nodig waren:

David’s energieke en doortastende inzet heeft bijgedragen aan de voortgang, enthousiasme bij de projectleden, een gezamenlijk doel, rust en overzicht, zowel binnen het programma als de deelprojecten.​

“Leg de focus op communicatie”
David Kooiman

De toegevoegde waarde

Als wij David vragen waar zijn toegevoegde waarde zit, is dat voornamelijk aan de zachte kant. Het faciliteren van veranderprocessen, medewerkers in hun kracht zetten, samenhang creëren, een mindset verandering naar samenwerking/samen doen, vertrouwen creëren en hierdoor voortgang realiseren.

Een belangrijk speerpunt binnen de rol van PMO is volgens David “leg de focus op communicatie”:

“In de rol van PMO moet je de ruimte pakken om advies te geven over het programmamanagement, zowel op proces als aansturing (op verschillende niveaus).”
David Kooiman

Meer weten over wat de toegevoegde waarden van onze PMO professionals zijn, kijk dan op https://oud.wijzijnwin.nl/vakgebieden/pmo/. Je kunt ook contact opnemen via de chat, info@oud.wijzijnwin.nl of 030 – 711 55 66.

Geschreven door Sandra Dekkers

1 Wie is waar verantwoordelijk voor?
2 Op welke manier en met welke frequentie wordt wie waarover geïnformeerd
3 Een fysieke centrale plek waar alle informatiestromen samenkwamen
4 De OBEYA-ruimte

Wil je dit blog met jouw netwerk delen? Graag zelfs! Kies je kanaal hieronder.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...