Obeya

Obeya verbindt mensen met strategie, geeft richting aan gesprekken en draagt bij aan betere besluitvorming

WIN gelooft in de kracht van Obeya en is daarom een samenwerking aangegaan met AgileWalls/Obeya Association. Samen bieden we organisaties de mogelijkheid om de Obeya methodologie hybride te implementeren. WIN kan helpen om te komen tot een eenduidige & future proof inrichting, zodat het hele bedrijf kan profiteren van alle voordelen van de Obeya methodologie.

"De "traditionele" organisatie, voornamelijk ontworpen voor stabiliteit, is vaak rigide en traag. Bestuursmodellen zijn complex, vertonen verticale structuren en te weinig horizontale verbanden."

Resultaat met de Obeya methologie

Een Lean/Agile organisatie opererend vanuit Obeya systematiek kenmerkt zich door:

AgileWalls biedt modulaire Obeya producten die fysieke en digitale omgevingen verbindt

Ontworpen zodat uw Obeya-systeem kan evolueren naarmate uw organisatie het leerproces versnelt. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat uw organisatie kan genieten van de voordelen van een op maat gemaakt Obeya-systeem – terwijl we online samenwerking en digitale transformatie stimuleren.

Goed vanaf het eerste moment – zonder verlies aan flexibiliteit

UNIFORME OBEYA'S DIGITAAL EN FYSIEK

AgileWalls is Miro specialist en zet Miro in als “single source of truth” (bijvoorbeeld door koppeling met JIRA). Met de “Miro Obeya Dropper” creëren Agile Coaches zelfstandig en snel teamspaces en Obeya zonder verlies aan uniformiteit tussen teams en organisatieonderdelen.
De fysieke Obeya matcht het digitale deel, leidend tot hybride werkomgevingen. De huisstijl van uw bedrijf kan aangebracht worden en de structuren zijn blijvend
aanpasbaar.

OBEYA SET-UP & COACHING

In een 4-tal set-up sessies evolueert een Obeya: van het bepalen van de juiste structuur en content, naar het
daadwerkelijk oefenen en gebruiken van de Obeya. Binnen dit traject coachen en begeleiden we de deelnemers. In het daadwerkelijk opzetten van de (digitale) Obeya’s en teamspaces samen met de Agile Coaches vindt kennisoverdracht en coaching plaats. Een bewust praktische insteek.

BORGING VIA OBEYA HOST & MASTER ROLLEN

Door het beleggen van specialistische Obeya kennis binnen de rollen van Obeya Host en Master, kan uw organisatie de Obeya structuur zelfstandig onderhouden en doorontwikkelen. De AgileWalls oprichters Bart Bongers en Dolf Reijnders zijn tevens founders van de Obeya Association en zetten de ervaringen en kennis uit dit wereldwijde netwerk in.

Don't take our word for it – our customers tell our story

Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...